ஜெய்ப்பூர் அரண்மனையில் பெரிய ஜக்!


பெரிய ஜக்!

லண்டனில் 1902-ம் ஆண்டு, ஏழாம் எட்வர்ட் அரசராகப் பதவி ஏற்றார். அதற்கு, ஜெய்ப்பூர் மகாராஜாவுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. விழாவுக்கு வரும் அரசர் மற்றும் விருந்தினர்கள் நீர் பருக வசதியாக, பிரமாண்டமான இரண்டு எவர்சில்வர் ஜாடிகள் உருவாக்கப்பட்டன. அந்த ஜாடிகள் ஒவ்வொன்றும் 16 மீட்டர் உயரம்கொண்டது. அதில், 8,182 லிட்டர் தண்ணீரை நிரப்பலாம். ஜாடிகளைத் தனது நினைவுப் பரிசாக, ஜெய்ப்பூர் மகாராஜாவுக்கு ஏழாம் எட்வர்ட் அளித்தார். இப்போதும் ஜெய்ப்பூர் அரண்மனையில் அந்த ஜாடிகள் மக்கள் பார்வைக்கு வைக்கப் பட்டுள்ளன.

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv