முத்துமணி இணையத்தள வாசகர்களுக்கு சித்திரை புத்தாண்டு நல் வாழ்த்துக்கள்

முத்துமணி இணையத்தள வாசகர்களுக்கு சித்திரை புத்தாண்டு நல் வாழ்த்துக்கள்.
அனைவருக்கும் வளம் மிக்க வாழ்வு கொழிக்கட்டும்.

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv