குழந்தைகள் மனதில் தன்னம்பிக்கையை விதைப்போம்....


ஒரு நாள் பள்ளியிலிருந்து வந்த தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் கையில் ஒரு
கவரில் உள்ள கடிதத்தை தன்அம்மாவிடம் மட்டுமே கொடுக்கவேண்டும்.
என தன் ஆசிரியர்கூறியதாக சொல்லி கொடுத்தான் அந்த கடிதத்தை அந்த தாய்கண்ணீரோடு சத்தமாக தன் மகன் கேட்கும் படி இப்படி படித்தாள்" உங்கள்மகனின் அறிவுத்திறமைக்கு  முன் எங்கள் பள்ளி மிகவும் சிறியது.
அவனுக்கு கற்பிக்க திறமையானஆசிரியர்கள் எங்களிடமில்லைஅதனால் தயவுசெய்து நீங்களேஉங்கள் மகனுக்கு கற்பிப்பது நல்லது என்று பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு எடிசனின்தாயாரும் காலமாகிவிட்டார். எடிசனும் அந்த நூற்றாண்டின் சிறந்தஆராய்ச்சியாளராக கண்டுபிடிப்பாளராகவும் ஆனார்.....!

இப்படி இருக்கையில் ஒருநாள் தனதுவீட்டின் பழைய  சாமான்களைஎடுத்துவைத்துக் கொண்டிருந்தபோதுஅவர் தன் அம்மாவிடம் முன்பொருமுறைபள்ளியிலிருந்து கொண்டுவந்து கொடுத்த கடிதம் எதேச்சையாக கண்ணில் படஅதைஎடுத்துபடித்துப்பார்த்தார்......அதில்இப்படிஎழுதியிருந்தது"மூளைவளர்ச்சி குன்றிய உங்கள்மகனை இனிமேல் எங்கள் பள்ளிக்கு
நீங்கள் அனுப்பவேண்டாம்"  என்று......"இதைப்படித்த எடிசன் கதறி அழுதார்" பின் அவரது டைரியில் கீழ்க்கண்டவாறு எழுதினார் மூளைவளர்ச்சியற்ற தாமஸ் ஆல்வாஎடிசன் தனது "தாயாலேயே"மாபெரும்கண்டுபிடிப்பாளனானான்" என்று.தன்பிள்ளைகள்மீதான "உயர்வானஎண்ணங்கள்"அவர்களைமிகஉயரத்துக்கு கொண்டு செல்லும்..! குழந்தைகள் மனதில்  தன்னம்பிக்கையை விதைப்போம்..

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv