வெளிநாட்டு வாழ் சொந்தங்களின் சோக கதையை கூறும் வகையில் உருவான ''ஊர விட்டு வந்த நானும்'' பாடலின் வீடியோ

வெளிநாட்டு வாழ் சொந்தங்களின் சோக கதையை கூறும் வகையில் உருவான ''ஊர விட்டு வந்த நானும்'' பாடலின் வீடியோ
0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv