கடந்த ஆண்டில் அமோக வரவேற்பைப் பெற்ற ஓவியங்கள்..

கடந்த 2013ம் ஆண்டில் இணையத்தளங்களில் பிரசுரமாகிய படங்கள் மூலம் பிரபல்யம் அடைந்த வீதியோர ஓவியங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் சில உங்களின் பார்வைக்கு.


0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv