முத்துமணி இணையத்தள வாசகர்கள் அனைவருக்கும் ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்

அனைத்து வாசகர்களுக்கும் அன்பும் மகிழ்ச்சியும், பொங்கும் ஆங்கில புத்தாண்டு நல் வாழ்த்துக்கள்.


3 கருத்துரைகள்:

Post a Comment

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv