மாணவர்களுக்கு உதவும் பயனுள்ள மென்பொருள்

கல்வியை ஆக்கிரமித்து வரும் கணனித்துறை காரணமாக ஒவ்வொரு கல்வித்துறை சார்ந்தும் காலத்திற்கு காலம் பல்வேறு மென்பொருட்கள் வெளிவந்த வண்ணம் இருக்கின்றன.

இவற்றின் வரிசையில் Essential Anatomy எனும் புத்தம் புதிய மென்பொருளும் இணைந்துள்ளது. விஞ்ஞானத்துறையில் அதிக ஈடுபாடு உடைய மாணவர்களுக்கு இம்மென்பொருள் பெரிதும் பயனுள்ளதாக காணப்படுகின்றது.

 அதாவது மனித உடலில் உள்ள அனைத்து பாகங்களையும் முப்பரிமாண முறையில் துல்லியமாகவும், விபரமாகவும் அறிந்துகொள்ள இம்மென்பொருள் பயன்படுகின்றது.

 மேலும் இது Mac OS கணினிகளிலும் iPad, iPhone சாதனங்களிலும் செயற்படக்கூடியவாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv