தமிழர் ஒவ்வொருவரும் பார்க்க வேண்டிய படம்.."Tamil Ini" - Short Film - "தமிழ் இனி" குறும்படம்..

தமிழர் ஒவ்வொருவரும் பார்க்க வேண்டிய படம்.."Tamil Ini" - Short Film - "தமிழ் இனி" குறும்படம்..  

2 கருத்துரைகள்:

Anonymous said...

yeah .must watch every tamil guiz

Anonymous said...

தமிழ் எங்கள் உயிர் ,கட்டாயம் பார்க்கவேண்டிய குறும் படம்.

பகிர்வுக்கு நன்றி

Post a Comment

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv