கருணாநிதி அவர்களினால் ஏமாற்றப் பட்டவர்களில் நானும் ஒருவன்-சீமான்!

NDTV-HINDU தொலைகாட்சியில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு உணர்ச்சிகரமாக சீமான் அவர்கள் பதிலளித்துள்ளார்(காணொளி)

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv