நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கு​ம் சீரான தூக்கம்


சீரான தூக்கம் நோய் ஏதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் என ஆய்வொன்றின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.
கலிபோர்னியா பல்கலைகழக ஆய்வாளர்கள் தூக்கத்திற்கும், நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு குறித்து ஆய்வு நடத்தினர்.

125 பேரிடம் நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வில், நாள் ஒன்றிற்கு இரவில் ஏழு மணிநேரங்கள் தூங்குபவர்களின் உடலில் உள்ள பகுதிகள் சீராக இயங்கி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிப்பது கண்டறியப்பட்டது.


இதனால் நோய்த் தாக்கங்களுக்கு உட்படுதல் குறைக்கின்றது எனவும், சராசரியாக ஆறு மணிநேரங்களுக்கு குறைவாக தூங்குபவர்கள் நோய்த் தாக்கத்திற்கு உள்ளாகும் தன்மை சீராக தூங்குபவர்களை விடவும் 11.5 மடங்கு அதிகம் எனவும் தெரியவந்துள்ளது.

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv