நீ தானே

தவிர்க்காத உறவும் நீ
தவிக்க விடும் நினைவும் நீ
தவறாத கனவும் நீ

தட்டிக் கொடுக்கும் மனமும் நீ..
பிறழாத சொல்லும் நீ
பிழை இல்லா கவியும் நீ

வழுவாத அன்பும் நீ
வதைக்கின்ற மாண்பும் நீ
என் வாழ்வின் விளிம்பில் 
உள்ளதாய் உணர்கிறேன் - நீ

என் அருகில் இல்லாத 
பொழுதுகளில் ....
திரும்பி பார்ப்பதை 
தவிர்க்கிறேன்

உன்னோடு நான் 
சண்டை இட்ட நாட்களை ...
தனித்திருக்கும் பொழுதுகள் - உன்னை
தவிர்த்திருக்கும் பொழுதுகள் - இரண்டும்
தாங்காத சுமை தான் 

இன்றும் உன் கண்ணனுக்கு ..
முற்றுப் பெறாத 
கவிதை நான் - உன்னை
விட்டுப் பிரியும் 
கணப் பொழுதில் ...

காதலின் பார்வையில்
என் கட்டிலின் போர்வையில் 
காற்றின் வருடலில் 
கனமாய் நிறைந்தவள் - என்
கண்மணி நீ தானே...

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv