பட்டறிவும் பாடமில்லை!


முட்டும் வரை தீயில்
விட்டில் அறிவதில்லையது
சுட்டு விடுமென்று!
கெட்ட வழி செல்லுவோரும்
விட்டில் போன்றே - அவர்
பட்டால் வலி...

மூட முட்டாளாயின்....
கெட்டொழிந்து போகும் வரை
தொட்டதையே தொடருவார்
                                
                                           செல்விமல்....

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv