சனல் 4 வெளியிட்ட “இலங்கையின் கொலைக்களம்” தமிழ் மொழியில்.(Video in )

சனல் 4 வெளியிட்ட “இலங்கையின் கொலைக்களம்” தமிழ் மொழியில் மொழி பெயர்க்கப்பட்டு தமிழ் மக்கள் முன்னிலையில் இந்த “இலங்கையின் கொலைக்களம்” குறும்தகடு தமிழகத்திலும் மற்றும் ஏனையநாடுகளிலும் கிடைக்கும் . இது அனைத்து மக்களிடம் சென்றடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் தயாரிக்க பட்டது . எனவே அனைத்து தமிழர்களிடமும் இந்த குறும்தகடை கொண்டு செல்லுமாறு கேட்டு கொள்கிறோம் .
சனல் 4 வெளியிட்ட “இலங்கையின் கொலைக்களம்” தமிழ் மொழியில்.(Video in )

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv