காதல் இயற்கையானது


ஒரு மலரின் அழகும்
யார் கண்ணுக்கும் புலப்படாத
கதிரவனின் முதற் கதிரும்

எங்கே ஆயினும், வளிமண்டலத்தில்
அந்த தென்றல் பிறந்த இடமும்
இந்த காதல் உணர்வினால்
பேரின்பம் அடையட்டும் !!!
                                      சதீஷ்குமார்

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv