நகைச்சுவை என்பது ஒவ்வொரு மனிதனும் அன்றாட வாழ்வில் உணரும் விடையம் தான் வாய் விட்டு சிரித்தா நோய் விட்டு போகும் (வீடியோ இணைப்பு)

நகைச்சுவை என்பது ஒவ்வொரு மனிதனும் அன்றாட வாழ்வில் உணரும் விடையம் தான் "வாய் விட்டு சிரித்தா நோய் விட்டு போகும் என்பர்கள்" சமுகத்தில் திரைப்படங்களோ நாடகங்களோ அல்லது மேடை பேச்சுக்களோ எல்லாவற்றிலும் நகைச்சுவை கலந்திருக்கின்றது.
--
--

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv