நான் மதங்களை வெருப்பவன்!!!!

எனது ஆசை மதங்கள்
இல்லாத மனிதர்கள் வேண்டும்!
மனித நேயம் உணர்ந்த
இதயங்கள் வேண்டும்!
பல ஆயிரம் வருடங்கள்
முன்பு வாழ்ந்த மனித
சமுதாயத்திற்கு எழுதப்பட்ட
இந்த கறையான்கள் உண்ண
மறந்த மறை புத்தகங்களை
காக்கைக்கும் தன் __
மேலும் படிக்க >>>

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv