பிறர் துன்பத்தில் இன்பம் காணும் கல்மனம் படைத்த நபர்கள் .........ஓர் உளவியல் பார்வை........

ஒருவரை ஒருவர் இம்சித்தல், கொடு மைப்படுத்துதல் அல்லது அடக்கி வைத்தல் போன்றவை பல்வேறு கோணங் களில் ஆங்காங்கே நடைபெறுவது வழ மையாகி விட்டது. பல்கலைக்கழகங்களில் பகிடிவதை வரை இத்தகைய செயற் பாடுகள் விஸ்வரூபமெடுத்து உயிர்க ளைப் பறிக்கும் அளவுக்கு சென்று விடு வதைத்தான் காண்கின்றோம்.
மேலும் வாசிக்க

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv