எம் உயிரை விட மேலாக நேசிக்கும் எங்கள் தமிழ் உறவுகளே அன்பான ஒரு வேண்டுகோள்'-எச்சரிக்கை facebook WARNING!!!

எச்சரிக்கை facebook WARNING!!!-

இணையக் குற்றவாளிகளிடமிருந்து குழந்தைகளைப் பாதுகாக்க எளிய முறைகள்

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv