நன்றி சொல்லுங்கள் :-

சிந்திக்க தூண்டும் சவால்களுக்கு!

சிந்திக்கத் தூண்டும் சிக்கல்களுக்கு!

கவனகுறையை உணர்த்தும் தோல்விகளுக்கு!

ஓய்வு கொடுக்கும் இரவுக்கு!

நம்பிக்கை கொடுக்கும் கனவுக்கு!

வாய்ப்புகள் கொடுக்கும் வாழ்க்கைக்கு!

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv