என் காதல்....!!

காதல் என்றும் புனிதமானது
நான் அறிவேன் நன்கு...
உன்னால் காதல் மடியுமோ
என்று ஏங்குகிறேன் ...!!

சாஜகான் செய்த தப்பினால்
தாஜ் மஹால் உருவானது..
நான் செய்த தப்பினால் இன்று
கவிதை தானே உருவாகிறது...!!
மேலும் படிக்க

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv