இளைஞர்களின் கைகளில் எதிர்காலமென்றால் என்ன.. அதனுடைய உட்பொருள்

இளைஞர்கள் கையில் எதிர்காலம் என்ற கோஷத்திற்கு வள்ளுவர் கூறும் தகவல்..
சமீபத்தில் ஒரு விழாவிற்கு சென்றிருந்தபோது இளைஞர்களுக்கு முக்கியம் கொடுங்கள் என்ற கோஷம் வானைப்பிளந்தது..
அந்தக் கோஷமானது சற்று வயது கூடியவர்களை சமுதாயத்தில்.......... மேலும் படிக்க

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv