ஜெயகாந்தன் சிந்தனைகளில் இருந்து

தமிழகத்தின் பிரபல எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தனின் பல்வேறு படைப்புக்களில் இருந்தும் தொகுக்கப்பட்ட கருத்துச் சிதறல்கள்

01. நம்மிடம் உள்ள மாபெரும் தீய குணம், நாம் எதையுமே கோயிலாக்கிவிடுவது. எவரையுமே தெய்வமாக்கிவிடுவது.. எனவேதான் நாம் வழிபடுவதில் சமர்த்தர்களாக இருக்கிறோம், வளர்வதில் இல்லை.

மேலும் படிக்க

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv