நம்பிக்கையைத் தூண்டும் வழிகள்.-60

01. நம்பிக்கையைத் தூண்டும் பத்து வழிகள்.

அ. அடிமனதில் வெற்றிபெற துடிக்கும் எண்ணங்களை வரிசைப்படுத்து.
ஆ. சிறப்பான வழிகளை தேர்வு செய்
இ. எப்படி செய்வதென எழுது
ஈ. வழக்கமான பணி நேரம் போக இதற்கென நேரத்தை ஒதுக்கு
உ. தினமும் எப்படி செய்வதென எழுது
மேலும் படிக்க

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv