கெண்டைக்கால் தசையை சுருங்க செய்து உபாதை ஏற்படுத்தும் உயர் குதி பாதணிகள்

உயர்ந்த குதி பாதணிகளை அணிவோர், தட்டையான பாதணிகளை அணியும் போது நோவுக்குட்படுவதன் காரணத்தை கண்டுபிடித்துள்ளதாக பிரித்தானிய ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர். இந்நிலையில், உயர்ந்த குதி பாதணிகளானவை கெண்டைக்கால் தசைகளை குறுகச் செய்யுமென X - கதிர் ஆய்வுகள் எடுத்துக்காட்டியுள்ளன. இதன் காரணமாகவே மேற்படி உபாதை ஏற்படுகிறது என்று ஆய்வுகள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளன.
மேலும் படிக்க

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv