அகநானூற்று அகப்பொருளில் புறப்பொருள் செய்திகள்

முன்னுரை:
சங்க இலக்கியங்களின் பாடு பொருள்களாக அமைவன அகமும் புறமும் ஆகும். சங்க இலக்கிய அகப்பொருள் இலக்கியங்களுள் ஒன்றான அகநானூறு, அகப் பொருள் செய்திகளை உள்ளத்தைக் கொள்ளை கொள்ளும் வகையில் எடுத்தியம்புகின்றது. அகநானூறு, அகப்பொருள் செய்திகளைத் திறம்பட வெளிப்படுத்துவது போல் மன்னனது வீரம், கொடை, புகழ், போர் போன்ற புறப் பொருள் செய்திகளையும் உவமை வாயிலாகவும், வருணனைகள் மூலமாகவும் அகச் செய்திகளோடு கலந்து சுவைக்கச் செய்கின்றது.
மேலும் படிக்க

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv