வாழ்க்கையில் முன்னேற பத்து வழிகள்

1. வாழ்க்கைத் திட்டம் இல்லாமை
தெளிவான வாழ்க்கைத் திட்டத்தை வகுத்தவர்கள் எல்லோருமே வெற்றி பெற்ற மனிதர்களாக உலா வருகிறார்கள். தங்கள் முன்னேற்றத்திற்கு இதை இதை செய்ய வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு அவற்றை மனதில் கொண்டு இவர்கள் செயல்பட்டு இருப்பார்கள்.
மேலும் வாசிக்க

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv