சிரிக்கவும்.......சிந்திக்கவும்....,


தூக்கம் விற்ற காசிலே துக்கம் அழித்து ஏக்கம் என்ற நிலையிலே இளமை கழிக்கும் புலம்பெயர் உறவுகளும் ஒரு வகையில் தியாகிகள் தான்.
(சில விதிவிலக்குகளும் உண்டு.)

1 கருத்துரைகள்:

karan said...

superb machan

Post a Comment

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv