சிந்தனைத்துளிகள்

1. சிலந்தியின் தன்நம்பிக்கையைப் பார்.. அது அன்னியப் பொருட்களால் வீடு கட்டாது, தன் எச்சிலால் மட்டுமே வீடு கட்டும்.

02. குருடர்கள் வாழும் ஊருக்கு தெரு விளக்கு எதற்காக..

03. உலகத்தை வரையலாம் ஆனால் உள்ளத்தை வரைய முடியாது.
மேலும் படிக்க

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv