வாழ்க்கை வெளிச்சம்

சீன ஞானம் – வாழ்க்கை வெளிச்சம் என்ற டாக்டர் எம்.எஸ்.உதயமூர்த்தியின் நூலில் இருந்து..
போல் யூலியஸ் வான் ராய்டர்
01. மனம் எங்கோ சென்று எதனுடனோ தொடர்பு கொண்டு சரியான வழியை கண்டு பிடிக்கிறது. அதற்கு விடையை கண்டு பிடிக்க அவகாசம் கொடுங்கள். எது உண்மை ?

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv