காதல் ஏமாற்றம்!

பாசியில்லாப் பாறையடி நான்!
பண் இல்லாப் பாடலாக்கி விட்டாயே!

சிலை வடிக்கும் உளி - நீ என்று எண்ணி
உன்னிடத்தில் என்னை கொடுத்தேன் !
சிகை இல்லாமல் என்னை சிதைத்துவிட்டு
சிறு பிள்ளை போல் சிரிப்பதேன்!

உன் செயலைக்கண்டு வெதும்பாமல்
உன் நகை கண்டு நெகிழுதடி என் மனம்!

புரிந்து கொள்ளடி பெண்ணே!
உன்னிடத்தில் நான் இழந்த இதயம் இறந்து விட்டதென்று!

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv