வில்லியம் எட்வேட் போயிங்


விமானத் தயாரிப்பின் முன்னோடியாக விளங்கிய அமெரிக்கரே வில்லியம் எட்வேட் போயிங் ஆகும். இவர் டெற்றோயிட் நகரில் 1881 ம் ஆண்டு பிறந்தார். 1927ம் ஆண்டு போயிங் ஏயார் டிரான்ஸ்போர்ட் நிறுவனத்தைத் தொடங்கினார். அமெரிக்காவில் இருந்த அனைத்து நிறுவனங்களையும் ஒன்று சேர்த்து யுனைட்டெட் ஏயார் கிராப்ட் அன்ட் டிரான்ஸ்போட் காப்பரேசனை அமைத்தார்.

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv