செம்மொழி மாநாடு தேவையா?

'ஒரு மொழியின் வளர்ச்சியும் சிதைவும் அம் மொழியின் தொன்மை சம்பந்தமானது மட்டுமே அல்ல.... இந்த நவீன யுகம் தாண்டிய எதிர்கால பயன்பாட்டுக்கு அது எந்த அளவு உதவப்போகிறது என்பதுதான் ஒரு மொழியின் வளர்ச்சியை தீர்மானிக்கிறது.’
மேலும் வாசிக்க >>>>

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv