வில்லியம் எட்வேட் போயிங்

விமானத் தயாரிப்பின் முன்னோடியாக விளங்கிய அமெரிக்கரே வில்லியம் எட்வேட் போயிங் ஆகும். இவர் டெற்றோயிட் நகரில் 1881 ம் ஆண்டு பிறந்தார். 1927ம் ஆண்டு போயிங் ஏயார் டிரான்ஸ்போர்ட் நிறுவனத்தைத் தொடங்கினார். அமெரிக்காவில் இருந்த அனைத்து நிறுவனங்களையும் ஒன்று சேர்த்து யுனைட்டெட் ஏயார் கிராப்ட் அன்ட் டிரான்ஸ்போட் காப்பரேசனை அமைத்தார்.

எல்லோரையும் ஒன்று சேர்த்ததால் உண்டான குழப்பங்களால் இவருடைய முயற்சி ஏழு வருடங்களில் தவிடு பொடியானது. இரண்டாம் உலக யுத்தம் முடிந்ததும் யாரையும் கூட்டுச் சேர்க்காமல் புதியரக போயிங் விமானங்களை தயாரித்தார். நல்ல தரமான நீடித்து உழைக்கக் கூடிய விமானங்களே எல்லோரையும் கவரும் என்று கருதி அவற்றை உருவாக்கினார். பெரு வெற்றியும் பெற்றார்.

எல்லோரும் சமம் என்று நினைப்பது தவறானது. ஒவ்வொருவரும் தன்தன் அளவில் திறமை படைத்தவர்களே அவர்களை சமமாகப் பார்க்காமல் துண்டுதல் கொடுப்பதே நமது கடமையாகும். எல்லோரையும் இணைத்து எல்லாக் காரியங்களையும் செய்ய இயலாது என்பதற்கு போயிங் ஓர் உதாரணம்.

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv