கனடாவில் விடியல் - நிலா இரண்டு புதிய திரைப்படங்கள் இறுவட்டு கனடா கந்தசாமி கோயிலில் நடைபெற்றது


கனடாவில் விடியல் - நிலா இரண்டு புதிய திரைப்படங்கள் இறுவட்டு வெளியீடுநடைபெற்றது

!

கனடாவில் உள்ள தமிழ்க் கலைஞர்களின் முயற்சியில் உருவான விடியல் நிலா ஆகிய இரண்டு திரைப்படங்களின் பாடல்கள் அடங்கிய இறுவட்டு வெளியீட்டு நிகழ்வு கனடா கந்தசாமி கோயிலில் நடைபெற்றது
0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv