~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

தமிழ்-பண்பாடு.

செய்திகள்

காணொளிகள்

English News

தமிழ்க்குறும்படங்கள்

தமிழ்க்கதைகள்

ஆன்மீகம்

புகைப்படங்கள்

கல்வித்தளம்

சினிமா

கவிதைகள்

Live Tamil Tv